các gói dịch vụ

Chi tiết dịch vụ

Đã bao gồm:

 1. Thời hạn sử dụng vĩnh viễn.
 2. Cho phép nhiều địa điểm, nhiều máy cùng truy cập.
 3. Khởi tạo, xuất hóa đơn, thêm thông tin khách hàng nhanh chóng.
 4. Miễn phí hóa đơn mẫu kèm kho mẫu hóa đơn đa dạng nhất.
 5. Hỗ trợ khách hàng thực hiện thông báo phát hành hóa đơn (bản mềm).
 6. Tra cứu hóa đơn miễn phí.
 7. Cung cấp nền tảng điện toán đám mây lưu trữ hóa đơn 10 năm an toàn tuyệt đối.

Khoản phí phát sinh (nếu có):

 1. Khởi tạo, cài đặt hóa đơn: 500,000 VNĐ / 1 Mã Số Thuế / 1 lần.
 2. Doanh nghiệp yêu cầu thiết kế hóa đơn mẫu riêng: từ 500,000 VNĐ đến 2,000,000 VNĐ / Mẫu
 3. Nhân viên đến tận nơi tích hợp, cài đặt: báo giá.

Ghi chú:

 1. Hóa đơn điện tử EasyInvoice thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
 2. Có hiệu lực từ 1/1/2021 và có thể thay đổi không báo trước.

MUA CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN NGAY