• VP trực thuộc  : 37 đường số 5, khu dân cư Đại Phúc, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh
  • VPKD CKS : 37 đường số 5, khu dân cư Đại Phúc, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh 
  • Thông tin liên hệ:
    E-mail: hp@gaja.vn
    Hotline: 0981.675.167