THÔNG TƯ 200 – BẢN HÀNG NĂM KHÔNG GIỚI HẠN USER

Áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC

Bắt buộc đối với Doanh nghiệp lớn thoả mãn 2 điều kiện:

+ Có vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng
+ Có số lao động trung bình hàng năm trên 300 người

Phần mềm kế toán EasyBooks không chịu thuế VAT

Quý khách sử dụng gói 2 năm trở lên sẽ có báo giá ưu đãi hấp dẫn riêng

THÔNG TƯ 200 – BẢN DỰ ÁN

Đối với những khách hàng mong muốn triển khai dữ liệu gói 200 tại máy doanh nghiệp tuỳ theo quy mô sẽ báo giá cụ thể.

Báo giá phát triển tính năng tuỳ biến theo đàm phán.

Phí duy trì, nâng cấp hàng năm đối với bản triển khai tại máy doanh nghiệp là 20%.

Giá trị Hợp Đồng tính từ năm thứ 2 trở đi.

THÔNG TƯ 133 – BẢN HÀNG NĂM KHÔNG GIỚI HẠN USER

  1. Áp dụng thông tư 133/2014/TT-BTC

  2. Dành cho Các Doanh nghiệp vừa và nhỏ thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện:

    + Có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng
    + Có số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người

  3. Phần mềm kế toán EasyBooks không chịu thuế VAT

  4. Quý khách sử dụng gói 2 năm trở lên sẽ có báo giá ưu đãi hấp dẫn riêng

mua chữ ký số doanh nghiệp ngay